Onze diensten

Teelttechnische Advisering

Wij begeleiden U en Uw bedrijf vanuit een BIOLOGISCHE benadering waarbij vooral de natuurlijke optimalisering van het bodemleven, plantweerbaarheid en het voorkomen van ziekten en plagen de uitgangspunten van onze advisering zijn. Onze visie is werken aan systemen en wegblijven van symptoombestrijding zoals van oudsher in de conventionele tuinbouw werd gereageerd.

Transitiemanagement

De overstap vanuit conventionele naar BIOLOGISCHE of BIOLOGISCHE DYNAMISCHE teelt vraagt een compleet andere aanpak en in veel gevallen een lange adem. Economische motieven als drijfveer stranden maar al te vaak omdat BIOLOGISCHE teelt vooral om passie en groene vingers vraagt en de teelt geen procesmatige benadering toestaat. Monitoren, analyseren en anticiperen vraagt om mensen die hun gewas nog kunnen lezen.

symptoombestrijding zoals van oudsher in de conventionele tuinbouw werd gereageerd.

Inkoopbegeleiding

Ook al hebben we in Europees verband per productgroep vastgestelde MRL waarden,  vele retailers hanteren hun eigen, veelal scherper gestelde voorwaarden qua residu niveaus of som aan toegelaten middelen. Dit samen met het verschil qua uitgangspunten van de Europese BIO regelgeving en de daarmee geharmoniseerde Israelian Organic en USDA Organic certificering maakt dat er regelmatig kwekers hun producten moeten vernietigen omdat er grenswaarden worden overschreden. Met onze inbreng en kennis van zaken helpen wij U graag zo veel mogelijk van dit soort risico’s uit te sluiten en staan wij terzijde bij de aankoop van Uw plantmateriaal. ​

Pre Certificatie Begeleiding

Toegangsinspectie en jaarlijks terugkerende voortgangscontroles worden vaak als spannend ervaren en brengen veelal diverse minors en/of majors aan het licht. Om goed voorbereid aan een dergelijk inspectie te beginnen kunnen wij U   behulpzaam zijn met een pre-inspectie waar de puntjes op de i gezet worden. SKAL als enige certificeerder streeft ernaar om Uw belangen te versterken door een deugdelijk certificaat en is er niet op uit om U te decertificeren.

Plantweerbaarheidsonderzoek

Wanneer we om ons heen kijken zien wij dat plagen in de vrije natuur zelden zo uit de hand lopen als bij onze cultuurgewassen. Zijn de gewassen in onze kas dan zo veel ziektegevoeliger? Nee, maar wij kweken onze planten onder dermate steriele omstandigheden dat er geen balans kan ontstaan en gewassen uiterst kwetsbaar worden. De natuur brengt ons veel inzichten maar hoe passen we dit in de kas toe. Een veelheid en variatie aan microbieel leven in onze bodem kan de eerste stap zijn om onze grootste plagen uit te schakelen en wat te denken aan de vele in de natuur voorkomende schimmels die ons van dienst kunnen zijn. ​

Bodemvruchtbaarheid

Het bewustzijn over hoe belangrijk onze bodem is begint langzaam tot een steeds grotere groep van mensen door te dringen, akkerbouwers, boeren maar ook steeds meer kwekers zien het belang van een voedende bodem in. Onze bodem is een uniek ecosysteem waarin er een ongelooflijk samenspel is tussen het microbieel leven en het hogere leven om in symbiose elkaar te ontwikkelen en versterken. Het is de bodem die de plant moet voeden maar niet de kunstmest die juist keer op keer het eco-systeem in de bodem blijkt te verstoren. Wij denken graag mee hoe wij Uw bodemsysteem weer op orde kunnen brengen. ​

Plaagbestrijding door inzet van de natuur

Als we om ons heen kijken dan zien wij dat plagen in de vrije natuur zelden zo uit de hand lopen als bij onze cultuurgewassen. Zijn onze gewassen in de kas dan zo veel ziektegevoeliger? Nee, maar wij kweken onze planten onder zulke steriele omstandigheden dat er geen balans kan ontstaan en gewassen uiterst kwetsbaar worden. De natuur brengt ons veel inzichten maar hoe passen we dit in de kas toe. Een veelheid en variatie aan microben in onze bodem kan een eerste stap zijn om onze grootste plagen uit te schakelen en wat te denken aan de vele in de natuur voorkomende schimmels die ons van dienst kunnen zijn.

Plan specifieke Plaagoplossingen

Of we nu over een BIOLOGISCHE teelt of een conventionele teelt spreken, we worden jaar in, jaar uit geconfronteerd met nieuwe ziekten en plagen. Denk aan de potworm in orchideeen, Tuta absoluta en galmijt in tomaten. Plagen die met het huidige chemische middelenpakket niet eenvoudig te bestrijden zijn maar waar wellicht BIOLOGISCH goede oplossingen voor aan te dragen zijn. Out of the box denken, minder conventionele benaderingen en veel onderzoek maken dat wij in de praktijk toch al behoorlijke stappen gemaakt hebben. Te vroeg nog om te roepen dat we de oplossing hebben maar van beheersing van plagen is al wel sprake.